(13α)-3,17-Dioxoandrost-4-En-19-Al

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H24O3
IUPAC Name (8r,9s,10s,13r,14s)-13-methyl-3,17-dioxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-10-carbaldehyde
Molecular Mass 300.392 g·mol−1
Heat of Formation -540.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.09 ± 1.08 D
Volume 370.05 Å 3
Surface Area 298.93 Å 2
HOMO Energy -9.93 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.65 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8r,9s,10s,13r,14s)-13-methyl-3,17-dioxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-10-carbaldehyde
  • (8r,9s,10s,13r,14s)-13-methyl-3,17-dioxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-10-carboxaldehyde
  • (8r,9s,10s,13r,14s)-3,17-diketo-13-methyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-10-carbaldehyde
InChIKey XRCFMDPVHKVRDJ-BEIYGRMHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O