(3α,5Beta,7α)-3,7-Dihydroxycholane-24-Sulfonic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H42O5S
IUPAC Name (4r)-4-[(3r,5s,7s,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentane-1-sulfonate
Molecular Mass 442.652 g·mol−1
Heat of Formation 2581.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.32 ± 1.08 D
Volume 418.49 Å 3
Surface Area 382.41 Å 2
HOMO Energy -8.78 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.46 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • [
 • ]
 • a
 • c
 • d
 • e
 • f
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • u
 • x
 • y
InChIKey XTAHWZGDBTVOMU-ULQOMZCQSA-M
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C S O