α-Methylstyrene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C9H10
IUPAC Name isopropenylbenzene
Molecular Mass 118.176 g·mol−1
Heat of Formation 112.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.62 ± 1.08 D
Volume 168.38 Å 3
Surface Area 169.82 Å 2
HOMO Energy -9.55 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.11 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (1-methylethenyl)benzene
 • .alpha.-methyl-styrol
 • .alpha.-methylstyreen
 • .alpha.-methylstyrene
 • .alpha.-methylstyrol
 • .alpha.-metil-stirolo
 • .beta.-phenylpropene
 • .beta.-phenylpropylene
 • 1-methyl-1-phenylethene
 • 1-methyl-1-phenylethylene
 • 1-methylethenylbenzine
 • 1-methylethylenebenzene
 • 1-phenyl-1-methylethylene
 • 1-propene, 2-phenyl-
 • 2-phenyl-1-propene
 • 2-phenyl-2-propene
 • 2-phenylpropene
 • 2-phenylpropylene
 • alpha-methyl styrene
 • alpha-methylstyrene monomer
 • alpha-methylstyrol
 • as-methylphenylethylene
 • benzene, (1-methylethenyl)-
 • benzene, (1-methylethenyl)-, homopolymer
 • beta-phenylpropene
 • beta-phenylpropylene
 • ghl.pd_mitscher_leg0.286
 • isopropenil-benzolo
 • isopropenyl-benzeen
 • isopropenyl-benzol
 • isopropenylbenzene [un2303] [flammable liquid]
 • ls-2049
 • ortho brush killer a
 • poly(alpha-methylstyrene)
 • prop-1-en-2-ylbenzene
CAS Number(s)
 • 98-83-9
 • 25014-31-7
 • 42612-14-6
InChIKey XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C