(5α,11Beta,17Beta)-11-Fluoro-17-Hydroxyestran-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H27FO2
IUPAC Name (5s,8s,9r,10s,11s,13s,14s,17s)-11-fluoro-17-hydroxy-13-methyl-2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 294.404 g·mol−1
Heat of Formation -735.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.19 ± 1.08 D
Volume 369.21 Å 3
Surface Area 298.0 Å 2
HOMO Energy -9.94 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.91 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • [
 • ]
 • a
 • c
 • d
 • e
 • f
 • h
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • u
 • x
 • y
InChIKey YEDABXPMRZKPMA-MDPSHBAQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F