(3β,11R,13β,19Alpha)-3-Methoxy-1,2-Didehydrocrinan-11-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H19NO4
IUPAC Name (3beta,11r,13beta,19alpha)-3-methoxy-1,2-didehydrocrinan-11-ol
Molecular Mass 301.337 g·mol−1
Heat of Formation -419.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.10 ± 1.08 D
Volume 341.31 Å 3
Surface Area 292.18 Å 2
HOMO Energy -8.71 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.07 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 3-epi-crinamine
 • 3-epicrinamine
 • 4a.beta.,5.alpha.,11b.alpha.-crinan-12-ol, 1,2-didehydro-3.beta.-methoxy-, (12r)-
 • crinan-11-ol, 1,2-didehydro-3-methoxy-, (3.beta.,5.alpha.,11r,13.beta.,19.alpha.)-
 • crinan-11-ol, 1,2-didehydro-3-methoxy-, (3beta,5alpha,11r,13beta,19alpha)-
 • crinan-18-ol, 1,2-didehydro-3-methoxy-, (3.beta.,5.beta.,6.alpha.,17.alpha.,18r)-
 • haemanthamin
 • hemanthamine
 • natalensin
 • natalensine
 • natalensine (+)-haemanthamine
InChIKey YGPRSGKVLATIHT-HSHDSVGOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N