.γ.-Terpinene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H16
IUPAC Name 1-isopropyl-4-methyl-cyclohexa-1,4-diene
Molecular Mass 136.234 g·mol−1
Heat of Formation -39.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.24 ± 1.08 D
Volume 202.89 Å 3
Surface Area 195.99 Å 2
HOMO Energy -8.80 ± 0.55 eV
LUMO Energy 4.36 ± eV
Point Group Symmetry Cs
Synonyms
 • .gamma.-terpinen
 • 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-
 • 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropyl-
 • 1,4-p-menthadiene
 • 1-isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene
 • 1-isopropyl-4-methylcyclohexa-1,4-diene
 • 1-methyl-4-(1-methylethyl)-1,4-cyclohexadiene
 • 1-methyl-4-(propan-2-yl)cyclohexa-1,4-diene
 • 1-methyl-4-isopropyl-1,4-cyclohexadiene
 • 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,4
 • 1-methyl-4-propan-2-yl-cyclohexa-1,4-diene
 • 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-diene
 • 4-isopropyl-1-methyl-1,4-cyclohexadiene
 • crithmene
 • gamma-terpinen
 • gamma-terpinene
 • gamma-terpinene (natural)
 • lmpr01020069
 • moslene
 • p-mentha-1,4-diene
 • terpinene, alpha
CAS Number(s)
 • 99-85-4
InChIKey YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C