.β.-Bromostyrene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C8H7Br
IUPAC Name [(e)-2-bromovinyl]benzene
Molecular Mass 183.045 g·mol−1
Heat of Formation 167.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.89 ± 1.08 D
Volume 173.51 Å 3
Surface Area 178.4 Å 2
HOMO Energy -9.42 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.43 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2-bromoethenyl)benzene
 • (2-bromovinyl)benzene
 • .alpha.-bromo-.beta.-phenylethylene
 • .beta.-bromstyrol
 • .omega.-bromostyrene
 • 1-bromo-2-phenylethene
 • 1-bromo-2-phenylethylene
 • 2-bromoethenylbenzene
 • 2-bromostyrene
 • 2-bromovinylbenzene
 • [(e)-2-bromoethenyl]benzene
 • [(e)-2-bromovinyl]benzene
 • alpha-bromo-beta-phenylethylene
 • benzene, (2-bromoethenyl)-
 • benzene, (2-bromoethenyl)-, (e)-
 • beta-bromostyrene
 • beta-bromstyrol
 • bromostyrol
 • bromostyrolene
 • bromstyrole
 • ghl.pd_mitscher_leg0.123
 • hyacinth base
CAS Number(s)
 • 1340-14-3
 • 103-64-0
InChIKey YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C Br