{[(11β,16Alpha)-9-Fluoro-11,17,21-Trihydroxy-16-Methyl-3,20-Dioxopregna-1,4-Dien-4-Yl]Sulfanyl}Acetic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H31FO7S
IUPAC Name 2-[[(8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-4-yl]sulfanyl]acetate
Molecular Mass 482.562 g·mol−1
Heat of Formation -1472.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.36 ± 1.08 D
Volume 546.76 Å 3
Surface Area 401.82 Å 2
HOMO Energy -8.61 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.30 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (((11beta,16alpha)-9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregn-1,4-dien-4-yl)thio)acetic acid
  • 2-[[(8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxy-1-oxoethyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-4-yl]thio]acetic acid
  • 2-[[(8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-4-yl]sulfanyl]acetic acid
  • 2-[[(8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyethanoyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-4-yl]sulfanyl]ethanoic acid
  • 2-[[(8s,9r,10s,11s,13s,14s,16r,17r)-9-fluoro-17-glycoloyl-11,17-dihydroxy-3-keto-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-4-yl]thio]acetic acid
  • 4-(carboxymethylthio)dexamethasone
  • 4-cmtdm
  • acetic acid, (((11beta,16alpha)-9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-4-yl)thio)-
CAS Number(s)
  • 131467-45-3
InChIKey YNWPGLLPEDRZEY-AHAMZHHVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O F