(3β,22β)-Olean-12-Ene-3,22,24-Triol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O3
IUPAC Name (3s,4s,4ar,6ar,6bs,8ar,9r,12as,14ar,14br)-4,6a,6b,8a,11,11,14b-heptamethyl-4-(oxidomethyl)-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicene-3,9-diolate
Molecular Mass 458.716 g·mol−1
Heat of Formation 369.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.81 ± 1.08 D
Volume 568.08 Å 3
Surface Area 408.69 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,4s,4ar,6ar,6bs,8ar,9r,12as,14ar,14br)-4,6a,6b,8a,11,11,14b-heptamethyl-4-methylol-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicene-3,9-diol
  • (3s,4s,4ar,6ar,6bs,8ar,9r,12as,14ar,14br)-4-(hydroxymethyl)-4,6a,6b,8a,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicene-3,9-diol
  • olean-12-ene-3,22,23-triol, (3beta,4beta,22beta)-
  • soyasapogenol b
CAS Number(s)
  • 595-15-3
InChIKey YOQAQNKGFOLRGT-UXXABWCISA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O