(2α,3Beta,12α,24R)-Lanost-8-Ene-2,3,12,21,24,25-Hexol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H52O6
IUPAC Name (2r,3r,5r,10s,12s,13r,14s,17r)-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-[(2r,5r)-1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3,12-triol
Molecular Mass 508.730 g·mol−1
Heat of Formation -1458.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.58 ± 1.08 D
Volume 651.78 Å 3
Surface Area 488.68 Å 2
HOMO Energy -8.90 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.02 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,5r,10s,12s,13r,14s,17r)-17-[(1r,4r)-4,5-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-5-methyl-hexyl]-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3,12-triol
  • (2r,3r,5r,10s,12s,13r,14s,17r)-17-[(1r,4r)-4,5-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-5-methylhexyl]-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3,12-triol
  • (2r,3r,5r,10s,12s,13r,14s,17r)-17-[(1r,4r)-4,5-dihydroxy-5-methyl-1-methylol-hexyl]-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3,12-triol
  • (2r,3r,5r,10s,12s,13r,14s,17r)-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-[(2r,5r)-1,5,6-trihydroxy-6-methyl-heptan-2-yl]-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3,12-triol
InChIKey YRXIDKUVBPMNRA-YTOKZNHUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O