(17β)-9-Fluoro-17-Hydroxy-17-Methylandrost-4-Ene-3,11-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H27FO3
IUPAC Name (8s,9r,10s,13s,14s,17s)-9-fluoro-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-2,6,7,8,12,14,15,16-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
Molecular Mass 334.425 g·mol−1
Heat of Formation -829.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.86 ± 1.08 D
Volume 402.2 Å 3
Surface Area 311.84 Å 2
HOMO Energy -9.71 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.01 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (8s,9r,10s,13s,14s,17s)-9-fluoro-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-2,6,7,8,12,14,15,16-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
 • (8s,9r,10s,13s,14s,17s)-9-fluoro-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-2,6,7,8,12,14,15,16-octahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-quinone
 • 9-alpha-fluoro-17-alpha-methyl-17-hydroxy-4-androstene-3,11-dione
 • 9-fluoro-17-methyl-11-oxo-testosterone
 • 9-fluoro-17-methyl-11-oxotestosterone
 • 9alpha-fluoro-17alpha-methyl-17-hydroxy-4-androstene-3,11-dione
 • 9alpha-fluoro-17beta-hydroxy-17alpha-methylandrost-4-ene-3,11-dione
 • androst-4-ene-3,11-dione, 9-fluoro-17-beta-hydroxy-17-methyl-
 • androst-4-ene-3,11-dione, 9-fluoro-17-hydroxy-17-methyl-, (17.beta.)-
 • androst-4-ene-3,11-dione, 9-fluoro-17.beta.-hydroxy-17-methyl-
 • androst-4-ene-3,11-dione, 9-fluoro-17beta-hydroxy-17-methyl-
 • testosterone, 9-fluoro-17-methyl-11-oxo-
 • u-6596
CAS Number(s)
 • 465-69-0
InChIKey YUMWOIMGKYOLOA-MWTXUKJESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F