9-(β-D-Arabinofuranosyl)-9H-Purine-2,6-Diamine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H14N6O4
IUPAC Name (2r,3s,4s,5r)-2-(2,6-diaminopurin-9-ium-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 282.256 g·mol−1
Heat of Formation -490.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.11 ± 1.08 D
Volume 300.65 Å 3
Surface Area 260.85 Å 2
HOMO Energy -8.78 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.29 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2r,3s,4s,5r)-2-(2,6-diamino-9-purinyl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
 • (2r,3s,4s,5r)-2-(2,6-diaminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
 • (2r,3s,4s,5r)-2-(2,6-diaminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
 • (2r,3s,4s,5r)-2-(2,6-diaminopurin-9-yl)-5-methylol-tetrahydrofuran-3,4-diol
 • 2,6-diamino-9 beta-arabinofuranosylpurine
 • 2,6-diaminopurine arabinoside
 • 2,6-diaminopurine-9-beta-d-arabinofuranoside
 • 9-.beta.-d-arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine
 • 9-beta-d-arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine
 • 9h-purine-2,6-diamine, 9-b-d-xylofuranosyl-
 • 9h-purine-2,6-diamine, 9-beta-d-arabinofuranosyl-
 • ara-dap
 • aradap
 • aradapr
CAS Number(s)
 • 19768-89-9
 • 34079-68-0
InChIKey ZDTFMPXQUSBYRL-FJFJXFQQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N