9-(β-L-Xylofuranosyl)-9H-Purine-2,6-Diamine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H14N6O4
IUPAC Name (2s,3s,4s,5s)-2-(2,6-diaminopurin-9-ium-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 282.256 g·mol−1
Heat of Formation -460.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.97 ± 1.08 D
Volume 305.02 Å 3
Surface Area 269.46 Å 2
HOMO Energy -8.59 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.10 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3s,4s,5s)-2-(2,6-diamino-9-purinyl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2s,3s,4s,5s)-2-(2,6-diaminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
  • (2s,3s,4s,5s)-2-(2,6-diaminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2s,3s,4s,5s)-2-(2,6-diaminopurin-9-yl)-5-methylol-tetrahydrofuran-3,4-diol
InChIKey ZDTFMPXQUSBYRL-HFXAWCPLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N