(9β,17Alpha,20S,23E)-9,19-Cyclolanosta-23,25-Dien-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H46O
IUPAC Name (9beta,17alpha,20s,23e)-9,19-cyclolanosta-23,25-dien-3-one
Molecular Mass 422.686 g·mol−1
Heat of Formation -261.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.53 ± 1.08 D
Volume 577.59 Å 3
Surface Area 434.51 Å 2
HOMO Energy -9.53 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.86 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8xi,9beta,17alpha,20s,23e)-9,19-cyclolanosta-23,25-dien-3-one
  • 17-(1,5-dimethyl-hexa-3,5-dienyl)-4,4,13,14-tetramethyl-tetradecahydro-cyclopropa[9,10]cyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 9,19-cyclolanosta-23,25-dien-3-one, (8xi,9beta,17alpha,23e)-
  • cycloarta-23,25-dien-3-one
InChIKey ZFWLTWOZGSIECZ-VMOPSKGASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O