(11α)-11-Hydroxyandrosta-1,4-Diene-3,17-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H24O3
IUPAC Name (8s,9s,10r,11r,13s,14s)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molecular Mass 300.392 g·mol−1
Heat of Formation -503.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.52 ± 1.08 D
Volume 371.23 Å 3
Surface Area 298.07 Å 2
HOMO Energy -9.69 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.29 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8s,9s,10r,11r,13s,14s)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
  • (8s,9s,10r,11r,13s,14s)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-quinone
  • 11-hydroxy-1,4-androstadiene-3,17-dione
  • 11alpha-hydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione
CAS Number(s)
  • 7801-18-5
InChIKey ZHOLUHXKCIXGSR-GBHAUCNQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O