3-{[(5β,7Alpha,8Xi,9Xi,12Alpha,14Xi,17Alpha)-7,12-Dihydroxy-24-Oxocholan-24-Yl]Amino}-N,N-Dimethyl-N-(3-Sulfopropyl)-1-Propanaminium

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C32H59N2O6S+
IUPAC Name (4r)-4-[(5s,7r,8s,9r,10s,12s,13r,14r,17s)-7,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-n-[3-(dimethylamino)propyl]pentanamide; 1-sulfopropane
Molecular Mass 599.886 g·mol−1
Heat of Formation 3491.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 15.10 ± 1.08 D
Volume 605.39 Å 3
Surface Area 522.45 Å 2
HOMO Energy -8.19 ± 0.55 eV
LUMO Energy -3.46 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ZQDSFVARABYERY-ALJDMVHWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements S C O N