(2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-4,8,13,17-Tetramethyl-2,4,6,8,10,12,14,16,18-Icosanonaenedioic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H28O4
IUPAC Name (2e,4e,6e,8e,10e,12e,14e,16e,18e)-4,8,13,17-tetramethylicosa-2,4,6,8,10,12,14,16,18-nonaenedioic acid
Molecular Mass 380.477 g·mol−1
Heat of Formation -404.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.37 ± 1.08 D
Volume 506.38 Å 3
Surface Area 481.41 Å 2
HOMO Energy -8.39 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.18 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2e,4e,6e,8e,10e,12e,14e,16e,18e)-4,8,13,17-tetramethylicosa-2,4,6,8,10,12,14,16,18-nonaenedioic acid
 • 2,4,6,8,10,12,14,16,18-eicosanonaenedioic acid, 4,8,13,17-tetramethyl-
 • 4,8,13,17-tetramethylicosa-2,4,6,8,10,12,14,16,18-nonaenedioic acid
 • 6,6'-diapo-psi,psi-carotenedioic acid
 • 9'-cis-6,6'-diapocaroten-6,6'-disaeure
 • 9'-cis-diapo-omega,omega-carotinsaeure
 • annatto (e 160b)
 • e 160b
 • lmpr01070209
 • norbixen
 • norbixin
 • norbixin (cis/trans mixture)
CAS Number(s)
 • 33261-81-3
 • 542-40-5
 • 33261-80-2
InChIKey ZVKOASAVGLETCT-UOGKPENDSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O