(7α,17α,20E)-17-Hydroxy-21-Iodo-7-Methyl-19-Norpregna-4,20-Dien-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H29IO2
IUPAC Name (7r,8r,9s,10r,13s,14s,17r)-17-hydroxy-17-[(e)-2-iodovinyl]-7,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 440.358 g·mol−1
Heat of Formation -358.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.53 ± 1.08 D
Volume 449.42 Å 3
Surface Area 356.68 Å 2
HOMO Energy -8.94 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.03 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (7r,8r,9s,10r,13s,14s,17r)-17-hydroxy-17-[(e)-2-iodoethenyl]-7,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (7r,8r,9s,10r,13s,14s,17r)-17-hydroxy-17-[(e)-2-iodovinyl]-7,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 19-norpregna-4,20-dien-3-one, 17-hydroxy-21-iodo-7-methyl-, (7alpha,17alpha,20e)-
  • 7-methyl-17-(2'-iodovinyl)-19-nortestosterone
  • 7alpha-methyl-17alpha-(e-2'-(125i)-iodovinyl)-19-nortestosterone
  • mivnt
CAS Number(s)
  • 131545-89-6
InChIKey ZYZDMAJYGAZXEO-NOWBUFNOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements I H C O