1-(β-D-Ribofuranosyl)-1,3,5-Triazinane-2,4,6-Trione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C8H14N3O7+++
IUPAC Name 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-1,3,5-triazinane-1,3,5-triium-2,4,6-trione
Molecular Mass 264.213 g·mol−1
Heat of Formation -1284.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.42 ± 1.08 D
Volume 262.89 Å 3
Surface Area 235.38 Å 2
HOMO Energy -10.57 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.34 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
  • 1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
InChIKey DKOBRNXETUUICC-TXICZTDVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N