(3α,5Beta,6Beta,7α)-3,6,7-Trihydroxycholan-24-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H40O5
IUPAC Name (4r)-4-[(3r,5r,6s,7s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-3,6,7-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
Molecular Mass 408.571 g·mol−1
Heat of Formation -1230.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.34 ± 1.08 D
Volume 517.66 Å 3
Surface Area 397.7 Å 2
HOMO Energy -9.95 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.03 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (4r)-4-[(3r,5r,6s,7s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-3,6,7-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
  • (4r)-4-[(3r,5r,6s,7s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-3,6,7-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]valeric acid
  • 3alpha,6beta,7alpha-trihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid
  • lmst04010066
InChIKey DKPMWHFRUGMUKF-GDYCBZMLSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O