(3β)-Lanosta-8,24-Diene-3,30-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H50O2
IUPAC Name (3s,5r,10s,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-14-(hydroxymethyl)-4,4,10,13-tetramethyl-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 442.717 g·mol−1
Heat of Formation -176.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.85 ± 1.08 D
Volume 598.85 Å 3
Surface Area 450.39 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5r,10s,13r,14s,17r)-14-(hydroxymethyl)-4,4,10,13-tetramethyl-17-[(2r)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,5r,10s,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-14-(hydroxymethyl)-4,4,10,13-tetramethyl-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
  • (3s,5r,10s,13r,14s,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethylhex-4-enyl]-4,4,10,13-tetramethyl-14-methylol-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
InChIKey DWVYYKFZEDMMPU-PUXRVUTHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O