(8β,9β)-6,8-Dimethyl-2-(2-Methyl-3-Buten-2-Yl)Ergolin-9-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H30N2O2
IUPAC Name [(6ar,7r,9s,10s,10ar)-5-(1,1-dimethylallyl)-7,9-dimethyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-4-ium-5-ylium-10-yl] acetate
Molecular Mass 366.497 g·mol−1
Heat of Formation -252.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.65 ± 1.08 D
Volume 471.27 Å 3
Surface Area 370.0 Å 2
HOMO Energy -8.10 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.10 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey OSICWVVWEXKSBD-LFAYTRTRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N