4-{7-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3-Hydroxyphenyl]-3-Oxoheptyl}-2-Hydroxyphenyl β-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C31H42O15
IUPAC Name 1,7-bis[3-hydroxy-4-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-phenyl]heptan-3-one
Molecular Mass 654.656 g·mol−1
Heat of Formation -2692.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.29 ± 1.08 D
Volume 747.95 Å 3
Surface Area 514.18 Å 2
HOMO Energy -9.10 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.08 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey AHSFPZHWAFXABZ-GNZBLXBPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O