(11β,14β,16Alpha)-9-Fluoro-11,17-Dihydroxy-16-Methyl-3,20-Dioxopregna-1,4-Dien-21-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H31FO6
IUPAC Name [2-[(8s,9r,10s,11s,13s,14r,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] acetate
Molecular Mass 434.498 g·mol−1
Heat of Formation -1309.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 9.72 ± 1.08 D
Volume 499.64 Å 3
Surface Area 378.76 Å 2
HOMO Energy -9.66 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.26 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • [2-[(8s,9r,10s,11s,13s,14r,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] acetate
  • [2-[(8s,9r,10s,11s,13s,14r,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] ethanoate
  • [2-[(8s,9r,10s,11s,13s,14r,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
  • acetic acid [2-[(8s,9r,10s,11s,13s,14r,16r,17r)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-3-keto-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-keto-ethyl] ester
InChIKey AKUJBENLRBOFTD-RYUQWBKWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F