Α-Ketoisocaproate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H10O3
IUPAC Name 4-methyl-2-oxopentanoate
Molecular Mass 130.142 g·mol−1
Heat of Formation -504.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.79 ± 1.08 D
Volume 176.84 Å 3
Surface Area 180.52 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 2-keto-4-methyl-valerate
  • 2-oxoisocaproate
  • 4-methyl-2-oxo-pentanoate
  • alpha-ketoisocaproate
CAS Number(s)
  • 332360-07-3
InChIKey BKAJNAXTPSGJCU-UHFFFAOYSA-M
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O