Α-Ketoisocaproate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H9O3-
IUPAC Name 4-methyl-2-oxo-pentanoate
Molecular Mass 129.134 g·mol−1
Heat of Formation 422.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.33 ± 1.08 D
Volume 154.28 Å 3
Surface Area 165.86 Å 2
HOMO Energy -9.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.21 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 2-keto-4-methyl-valerate
  • 2-oxoisocaproate
  • 4-methyl-2-oxo-pentanoate
  • alpha-ketoisocaproate
CAS Number(s)
  • 332360-07-3
InChIKey BKAJNAXTPSGJCU-UHFFFAOYSA-M
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O