(5β,6E)-17-(Cyclopropylmethyl)-6-{(2E)-[(3β,20E)-3-Hydroxypregn-5-En-20-Ylidene]Hydrazono}-4,5-Epoxymorphinan-3,14-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C41H55N3O4
IUPAC Name (4s,4as,7e,7as,12br)-3-(cyclopropylmethyl)-7-[(e)-1-[(3s,8s,9s,10r,13s,14s,17s)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethylidenehydrazono]-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,9-diol
Molecular Mass 653.893 g·mol−1
Heat of Formation 5160.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.61 ± 1.08 D
Volume 613.15 Å 3
Surface Area 508.2 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey BRUOIIRRNBKKHH-BVMXTDGASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N