(13α,16α)-16-Azido-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-Trien-17-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H23N3O2
IUPAC Name (8r,9s,13r,14s,16r)-16-azido-3-methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molecular Mass 325.405 g·mol−1
Heat of Formation -25.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.62 ± 1.08 D
Volume 396.47 Å 3
Surface Area 335.23 Å 2
HOMO Energy -8.78 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.86 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • [
 • ]
 • a
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • x
 • y
 • z
InChIKey CHIQFWSFQDADKY-OGJJZOIMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N