3-{4-[2-(β-D-Glucopyranosyloxy)Ethyl]-1-Piperazinyl}-1-Propanesulfonic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C15H30N2O9S
IUPAC Name 3-[4-[2-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxyethyl]piperazin-1-yl]propane-1-sulfonic acid
Molecular Mass 414.472 g·mol−1
Heat of Formation -1635.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.30 ± 1.08 D
Volume 477.27 Å 3
Surface Area 417.18 Å 2
HOMO Energy -9.12 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.53 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DAJNLGJHGLHERP-UXXRCYHCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C S O N