(5α,17Beta)-3-Oxoandrostan-17-Yl Heptanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H42O3
IUPAC Name [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoate
Molecular Mass 402.610 g·mol−1
Heat of Formation -874.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.39 ± 1.08 D
Volume 535.97 Å 3
Surface Area 438.33 Å 2
HOMO Energy -9.85 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.99 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • androstan-3-one, 17-((1-oxoheptyl)oxy)-, (5alpha,17beta)-
  • dhth
  • dihydrotestosterone enanthate
  • dihydrotestosterone heptanoate
  • enanthic acid [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-3-keto-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
  • heptanoic acid [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
CAS Number(s)
  • 33776-88-4
InChIKey DDYHAKNCTGGYOK-LVYWIKMTSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O