(3α)-17-Acetoxy-3-Hydroxy-16-(1-Methyl-1-Piperidiniumyl)-2-(4-Morpholinyl)Androstane

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C31H53N2O4+
IUPAC Name [(2s,3s,5s,8r,9s,10s,13s,14s,16s,17r)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-16-(1-methylpiperidin-1-ium-1-yl)-2-morpholino-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molecular Mass 517.764 g·mol−1
Heat of Formation 4328.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.91 ± 1.08 D
Volume 513.25 Å 3
Surface Area 435.27 Å 2
HOMO Energy -9.09 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.95 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey DHYOZTTVCWLBTR-ZZOZYBFPSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N