(16β)-21-Chloro-9-Fluoro-16-Methyl-3,11,20-Trioxopregna-1,4-Dien-17-Yl Butyrate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H32ClFO5
IUPAC Name [(8s,9r,10s,13s,14s,16s,17r)-17-(2-chloroacetyl)-9-fluoro-10,13,16-trimethyl-3,11-dioxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate
Molecular Mass 478.981 g·mol−1
Heat of Formation -1140.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.20 ± 1.08 D
Volume 554.08 Å 3
Surface Area 419.38 Å 2
HOMO Energy -9.84 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.52 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 21-chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16-beta-methylpregna-1,4-diene,3,11,20-trione butyrate
 • 21-chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione 17-butyrate
 • 21-chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione 17-butyrate
 • 21-chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione butyrate
 • [(8s,9r,10s,13s,14s,16s,17r)-17-(2-chloroacetyl)-9-fluoro-10,13,16-trimethyl-3,11-dioxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate
 • [(8s,9r,10s,13s,14s,16s,17r)-17-(2-chloroethanoyl)-9-fluoro-10,13,16-trimethyl-3,11-dioxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate
 • butanoic acid [(8s,9r,10s,13s,14s,16s,17r)-17-(2-chloro-1-oxoethyl)-9-fluoro-10,13,16-trimethyl-3,11-dioxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
 • butyric acid [(8s,9r,10s,13s,14s,16s,17r)-17-(2-chloroacetyl)-9-fluoro-3,11-diketo-10,13,16-trimethyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
 • cci 5537
 • clobetasone 17-butyrate
 • clobetasone butyrate
 • clobetasone butyrate (jan/usan)
 • d01273
 • eumovate
 • gr 2/1214
 • kindavate
 • molivate
 • pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 21-chloro-9-fluoro-16-methyl-17-(1-oxobutoxy)-, (16-beta)-
 • pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 21-chloro-9-fluoro-16-methyl-17-(1-oxobutoxy)-, (16beta)-
 • pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 21-chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16-beta-methyl-, butyrate
 • sn 203
CAS Number(s)
 • 25122-57-0
InChIKey FBRAWBYQGRLCEK-AVVSTMBFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C F O Cl