α-Ketoadipic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H8O5
IUPAC Name 2-oxohexanedioic acid
Molecular Mass 160.125 g·mol−1
Heat of Formation -934.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.14 ± 1.08 D
Volume 183.26 Å 3
Surface Area 188.97 Å 2
HOMO Energy -10.71 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.68 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 2-keto-adipate
 • 2-ketoadipate
 • 2-ketoadipic acid
 • 2-oxo-hexanedioic acid
 • 2-oxoadipate
 • 2-oxoadipic acid
 • 2-oxohexanedionic acid
 • 2k-adipate
 • alpha-ketoadipate
 • alpha-ketodipate
 • alpha-oxoadipic acid
 • hexanedioic acid, 2-oxo-
 • hexanedioic acid, 2-oxo- (7ci,8ci,9ci)
CAS Number(s)
 • 3184-35-8
InChIKey FGSBNBBHOZHUBO-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O