(5α,17Beta)-17-Methylandrost-2-En-17-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H32O
IUPAC Name (5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13,17-trimethyl-1,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol
Molecular Mass 288.467 g·mol−1
Heat of Formation -372.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.66 ± 1.08 D
Volume 388.14 Å 3
Surface Area 304.45 Å 2
HOMO Energy -9.44 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.36 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13,17-trimethyl-1,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol
  • 17-alpha-methyl-(5-alpha)-delta(sup 2)-androstene-17-beta-ol
  • 17-methyl-5-alpha-androst-2-en-17-beta-ol
  • 5-alpha-androst-2-en-17-beta-ol, 17-methyl-
  • androst-2-en-17-ol, 17-methyl-, (5-alpha,17-beta)-
  • ba 2665
  • sc 11977
CAS Number(s)
  • 3275-64-7
InChIKey FRVHJVATKMIOPQ-PAPWGAKMSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O