α-D-Glucopyranosyl-(1->4)-α-D-Glucopyranosyl-(1->4)-α-D-Glucopyranosyl-(1->4)-α-D-Glucopyranosyl-(1->4)-α-D-Glucopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H52O26
IUPAC Name (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molecular Mass 828.718 g·mol−1
Heat of Formation -4933.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 11.23 ± 1.08 D
Volume 899.69 Å 3
Surface Area 652.67 Å 2
HOMO Energy -10.35 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.63 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5-dihydroxy-2-methylol-6-[(2r,3s,4r,5r,6s)-4,5,6-trihydroxy-2-methylol-tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-methylol-tetrahydropyran-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-methylol-tetrahydropyran-3-yl]oxy-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2r,3r,4s,5s,6r)-2-[[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[[(2r,3s,4r,5r,6r)-6-[[(2r,3s,4r,5r,6r)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2r,3s,4r,5r,6s)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)-3-tetrahydropyranyl]oxy]-3-tetrahydropyranyl]oxy]-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-3-tetrahydropyranyl]oxy]-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-3-tetrahydropyranyl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • maltopentaose
  • maltopentose, dp5
InChIKey FTNIPWXXIGNQQF-DWTFCAFKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O