(14β)-19-(Chloromethyl)-2,3-Dimethoxy-10-Oxostrychnidin-19-Ium

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H29ClN2O4
IUPAC Name (4ar,5as,8as,13as,15as,15br)-6-(chloromethyl)-10,11-dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2h-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-6-ium-14-one
Molecular Mass 444.951 g·mol−1
Heat of Formation -380.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.25 ± 1.08 D
Volume 508.88 Å 3
Surface Area 401.23 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey GCEPQLWZBVGLQN-KRDOAMIGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N O Cl