(14β)-19-(Chloromethyl)-2,3-Dimethoxy-10-Oxostrychnidin-19-Ium

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H28ClN2O4+
IUPAC Name (6r,8as)-6-(chloromethyl)-10,11-dimethoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2h-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinolin-6-ium-14-one
Molecular Mass 443.943 g·mol−1
Heat of Formation 2462.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.63 ± 1.08 D
Volume 423.35 Å 3
Surface Area 363.51 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey GCEPQLWZBVGLQN-KRDOAMIGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C Cl O N