6-(α-D-Glucopyranosyl)-8-Methoxy[1,3]Benzodioxolo[6,5,4-Cd]Benzo[F]Indol-5(6H)-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H21NO9
IUPAC Name 6-(alpha-d-glucopyranosyl)-8-methoxy[1,3]benzodioxolo[6,5,4-cd]benzo[f]indol-5(6h)-one
Molecular Mass 455.414 g·mol−1
Heat of Formation -1250.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.13 ± 1.08 D
Volume 480.93 Å 3
Surface Area 388.04 Å 2
HOMO Energy -8.57 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.48 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • aristolactam-n-beta-d-glycoside
  • aristololactam-glucoside
  • benzo(f)-1,3-benzodioxolo(6,5,4-cd)indol-5(6h)-one, 6-beta-d-glucopyranosyl-8-methoxy-
CAS Number(s)
  • 125335-36-6
  • 132491-66-8
  • 17413-41-1
InChIKey GIDCUQKCIZAUKW-AUJACXKFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N