(9α,13α,14α)-4-Hydroxy-2-[(9α,13α,14α)-4-Hydroxy-3,7-Dimethoxy-17-Methyl-6-Oxo-7,8-Didehydromorphinan-2-Yl]-3,7-Dimethoxy-17-Methyl-7,8-Didehydromorphinan-6-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C38H44N2O8
IUPAC Name (1r,9s,10s)-3-hydroxy-5-[(1r,9s,10s)-3-hydroxy-4,12-dimethoxy-17-methyl-13-oxo-17-azatetracyclo[7.5.3.01,10.02,7]heptadeca-2,4,6,11-tetraen-5-yl]-4,12-dimethoxy-17-methyl-17-azatetracyclo[7.5.3.01,10.02,7]heptadeca-2,4,6,11-tetraen-13-one
Molecular Mass 656.765 g·mol−1
Heat of Formation -1013.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.03 ± 1.08 D
Volume 779.95 Å 3
Surface Area 525.65 Å 2
HOMO Energy -8.74 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.36 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey HPPAEVBARLOWJB-QULPKBGFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N