(17β)-3-Oxoestr-4-En-17-Yl 3-(2-Furyl)Propanoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C25H32O4
IUPAC Name [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-(2-furyl)propanoate
Molecular Mass 396.519 g·mol−1
Heat of Formation -698.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.37 ± 1.08 D
Volume 492.48 Å 3
Surface Area 384.23 Å 2
HOMO Energy -9.36 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.03 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 17beta-hydroxyestr-4-en-3-one 17-(3-(2-furyl)propionate)
  • 3-(2-furyl)propanoic acid [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
  • 3-(2-furyl)propionic acid [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-3-keto-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
  • [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-(2-furyl)propanoate
  • [(8r,9s,10r,13s,14s,17s)-13-methyl-3-oxo-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 3-furan-2-ylpropanoate
  • d01737
  • estr-4-en-3-one, 17-(3-(2-furanyl)-1-oxopropoxy)-, (17beta)-
  • nandrolone furylpropionate
  • nandrolone furylpropionate (jan)
CAS Number(s)
  • 7642-64-0
InChIKey ICNIVTHKZKRHPD-YNFNDHOQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O