(3β,5β,14Xi)-3-[(4-Amino-4,6-Dideoxy-β-D-Glucopyranosyl)Oxy]-14-Hydroxycard-20(22)-Enolide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H45NO7
IUPAC Name 3-[(3s,5r,8r,9s,10s,13r,14s,17r)-3-[(2r,3r,4s,5s,6r)-5-amino-3,4-dihydroxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-yl]oxy-14-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2h-furan-5-one
Molecular Mass 519.670 g·mol−1
Heat of Formation -1403.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 8.20 ± 1.08 D
Volume 626.22 Å 3
Surface Area 478.93 Å 2
HOMO Energy -9.74 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.08 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey IDPDVBWYOPBDLZ-QYLLKCSRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N