(3β,22Alpha)-3,22-Dihydroxyurs-12-En-30-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H48O4
IUPAC Name (1r,2r,4s,4ar,6ar,6as,6br,8ar,10s,12ar,14bs)-4,10-dihydroxy-1,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1h-picene-2-carboxylic acid
Molecular Mass 472.700 g·mol−1
Heat of Formation -1053.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.61 ± 1.08 D
Volume 597.69 Å 3
Surface Area 426.31 Å 2
HOMO Energy -9.22 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.87 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • x
 • y
InChIKey IWVWTVWLRSUYNC-YLOASUEESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O