(5α,6Beta)-6-Azido-17-Methyl-4,5-Epoxymorphinan-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C17H20N4O2
IUPAC Name (4r,4ar,7r,7ar,12bs)-7-azido-3-methyl-2,4,4a,5,6,7,7a,13-octahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-ol
Molecular Mass 312.366 g·mol−1
Heat of Formation 68.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.80 ± 1.08 D
Volume 363.3 Å 3
Surface Area 297.36 Å 2
HOMO Energy -8.77 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.97 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5alpha,6beta)-6-azido-4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3-ol
  • 6-deoxy-6-azidodihydroisomorphine
  • 6-deoxy-6-dihydroazidoisomorphine
  • azidomorphine
  • morphinan-3-ol, 6-azido-4,5-epoxy-17-methyl-, (5-alpha,6-beta)-
  • morphinan-3-ol, 6-beta-azido-4,5-alpha-epoxy-17-methyl-
CAS Number(s)
  • 51267-71-1
  • 22952-87-0
  • 42575-72-4
InChIKey KZOKOEQTKWBKOK-XHQKLZHNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N