17β-((Bromoacetyl)Oxy)-5Alpha-Androstan-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H31BrO3
IUPAC Name [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 2-bromoacetate
Molecular Mass 411.373 g·mol−1
Heat of Formation -731.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.97 ± 1.08 D
Volume 459.93 Å 3
Surface Area 363.27 Å 2
HOMO Energy -9.87 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.29 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (5alpha,17beta)-17-((bromoacetyl)oxy)androstan-3-one
 • 17-bromoacetoxydihydrotestosterone
 • 2-bromoacetic acid [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
 • 2-bromoacetic acid [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-3-keto-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] ester
 • 5alpha-dihydrotestosterone 17-bromoacetate
 • [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 2-bromoacetate
 • [(5s,8r,9s,10s,13s,14s,17s)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 2-bromoethanoate
 • androstan-3-one, 17-((bromoacetyl)oxy)-, (5alpha,17beta)-
 • dhtba
 • dihydrotestosterone 17-bromoacetate
CAS Number(s)
 • 66656-21-1
InChIKey LAKSCXFGORLJCZ-HGBUANBSSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O Br