4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-N-[4-(5-Oxo-2,5-Dihydro-3-Furanyl)Phenyl]Benzamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C23H23NO9
IUPAC Name n-[4-(5-oxo-2h-furan-3-yl)phenyl]-4-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-benzamide
Molecular Mass 457.430 g·mol−1
Heat of Formation -1021.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 9.95 ± 1.08 D
Volume 504.71 Å 3
Surface Area 444.26 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • benzamide, n-(4-(2,5-dihydro-5-oxo-3-furanyl)phenyl)-4-(beta-d-glucopyranosyloxy)-
  • ip 24
  • ip-24
  • n-(4-(2,5-dihydro-5-oxo-3-furanyl)phenyl)-4-(beta-d-glucopyranosyloxy)benzamide
  • n-[4-(5-keto-2h-furan-3-yl)phenyl]-4-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-benzamide
  • n-[4-(5-oxo-2h-furan-3-yl)phenyl]-4-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-benzamide
  • n-[4-(5-oxo-2h-furan-3-yl)phenyl]-4-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybenzamide
  • n-[4-(5-oxo-2h-furan-3-yl)phenyl]-4-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-benzamide
  • n-[4-(5-oxo-2h-furan-3-yl)phenyl]-4-[[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]benzamide
CAS Number(s)
  • 58789-94-9
InChIKey LIOKFWILDPMTCZ-OXUVVOBNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N