1-(β-D-Arabinofuranosyl)-5-Ethyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H16N2O6
IUPAC Name 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-5-ethyl-pyrimidine-2,4-dione
Molecular Mass 272.255 g·mol−1
Heat of Formation -1094.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.64 ± 1.08 D
Volume 300.1 Å 3
Surface Area 258.32 Å 2
HOMO Energy -9.43 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.67 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • 1-(3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-tetrahydro-furan-2-yl)-5-iodo-1h-pyrimidine-2,4-dione
 • 1-(beta-d-arabinofuranosyl)-5-ethyluracil
 • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-5-ethylpyrimidine-2,4-dione
 • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-ethyl-pyrimidine-2,4-dione
 • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-ethylpyrimidine-2,4-dione
 • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-5-ethyl-pyrimidine-2,4-dione
 • 1-[(2r,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-5-ethyl-pyrimidine-2,4-quinone
 • 2,4(1h,3h)-pyrimidinedione, 1-beta-d-arabinofuranosyl-5-ethyl-
 • 5-ethyluracil arabinoside
 • et-arau
CAS Number(s)
 • 70020-72-3
InChIKey LNVBVDVUTCPLIZ-BDNRQGISSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N