α-Bromo-2,6-Difluorotoluene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C7H5BrF2
IUPAC Name 2-(bromomethyl)-1,3-difluoro-benzene
Molecular Mass 207.015 g·mol−1
Heat of Formation -310.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.68 ± 1.08 D
Volume 175.6 Å 3
Surface Area 173.0 Å 2
HOMO Energy -10.09 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.10 ± eV
Point Group Symmetry Cs
Synonyms
  • 2,6-difluorobenzyl bromide
  • benzene, 2-(bromomethyl)-1,3-difluoro-
  • jrd-0009
CAS Number(s)
  • 85118-00-9
InChIKey LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C Br F