(3β)-3,21-Dihydroxypregn-5-En-20-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H32O3
IUPAC Name 2-hydroxy-1-[(3s,8s,9s,10r,13s,14s,17s)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone
Molecular Mass 332.477 g·mol−1
Heat of Formation -680.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.66 ± 1.08 D
Volume 426.94 Å 3
Surface Area 339.08 Å 2
HOMO Energy -9.38 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.51 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 2-hydroxy-1-[(3s,8s,9s,10r,13s,14s,17s)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone
  • 3beta,21-dihydroxypregn-5-en-20-one
CAS Number(s)
  • 1164-98-3
InChIKey MOIQRAOBRXUWGN-WPWXJNKXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O