3-(β-D-Ribofuranosyl)-3H-Imidazo[4,5-B]Pyridin-7-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H14N4O4
IUPAC Name (2r,3r,4s,5r)-2-(7-aminoimidazo[4,5-b]pyridine-1,4-diium-3-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 266.253 g·mol−1
Heat of Formation -492.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.91 ± 1.08 D
Volume 293.24 Å 3
Surface Area 259.39 Å 2
HOMO Energy -8.78 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.71 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2r,3r,4s,5r)-2-(7-amino-3-imidazo[5,4-b]pyridinyl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
 • (2r,3r,4s,5r)-2-(7-aminoimidazo[5,4-b]pyridin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
 • (2r,3r,4s,5r)-2-(7-aminoimidazo[5,4-b]pyridin-3-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
 • (2r,3r,4s,5r)-2-(7-aminoimidazo[5,4-b]pyridin-3-yl)-5-methylol-tetrahydrofuran-3,4-diol
 • 1-deaza-a
 • 1-deaza-adenosine
 • 1-deazaadenosine
 • 1da
 • 3h-imidazo(4,5-b)pyridin-7-amine, 3-beta-d-ribofuranosyl-
 • pdsp1_001078
 • pdsp2_001062
CAS Number(s)
 • 14432-09-8
InChIKey NVUDDRWKCUAERS-PNHWDRBUSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N