(11β)-9-Fluoro-11,17-Dihydroxypregn-4-Ene-3,20-Dione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H29FO4
IUPAC Name (8s,9r,10s,11s,13s,14s,17r)-17-acetyl-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 364.451 g·mol−1
Heat of Formation -1022.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.77 ± 1.08 D
Volume 430.23 Å 3
Surface Area 330.83 Å 2
HOMO Energy -9.70 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.07 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8s,9r,10s,11s,13s,14s,17r)-17-acetyl-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (8s,9r,10s,11s,13s,14s,17r)-17-ethanoyl-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 9-fluoro-11.beta.,17-dihydroxyprogesterone
  • flugestona
  • flugestone
  • flugestonum
  • pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-, (11.beta.)-
  • pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,17-dihydroxy-
CAS Number(s)
  • 337-03-1
InChIKey OFSXGKOMEGSTSE-BPSSIEEOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F