.β.-Cyanopropiophenone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H9NO
IUPAC Name 4-oxo-4-phenyl-butanenitrile
Molecular Mass 159.185 g·mol−1
Heat of Formation 34.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.42 ± 1.08 D
Volume 203.03 Å 3
Surface Area 202.46 Å 2
HOMO Energy -10.34 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.10 ± eV
Point Group Symmetry Cs
Synonyms
  • (gamma-oxo)-benzenebutanenitrile
  • 2-cyanoethyl phenyl ketone
  • 3-benzoylpropionitrile
  • 3-cyano-1-phenylpropan-1-one
  • 4-keto-4-phenyl-butyronitrile
  • 4-oxo-4-phenylbutanenitrile
  • ae-641/00686047
  • beta-benzoylpropionitrile
  • beta-cyanopropiophenone
CAS Number(s)
  • 5343-98-6
InChIKey OSPRTYTUQJCKFF-UHFFFAOYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N