(17β)-2-Methylestra-1(10),2,4-Triene-3,17-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C19H26O2
IUPAC Name (8r,9s,13s,14s,17s)-2,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molecular Mass 286.409 g·mol−1
Heat of Formation -450.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.64 ± 1.08 D
Volume 364.77 Å 3
Surface Area 305.08 Å 2
HOMO Energy -8.62 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.33 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (8r,9s,13s,14s,17s)-2,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
  • 2-methyl estradiol
  • 2-methylestradiol
  • estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, 2-methyl-, (17beta)-
CAS Number(s)
  • 1818-12-8
InChIKey PAZNMSHBVDFVSA-NNYOOSKESA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O